Informačné poučenie Cookies

Za účelom pripravovaného spracúvania a ukladania cookies (údajov umožňujúcich rozpoznať

anonymného užívateľa) Vás týmto v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických

komunikáciách informujeme a oznamujeme nasledujúce skutočnosti:

Názov našej spoločnosti:

Obchodné meno: LIVUA s. r. o.

Sídlo: Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 46 361 481

Účel uchovávania cookies :

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby prostredníctvom E-shopu.

Typy cookies, ktoré sú ukladané:

- Technické cookies (slúžia pre správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky)

- Funkčné cookies (slúžia pre ukladanie vašich preferencií)

- Analytické cookies (slúžia pre analýzu toho čo presne si prezeráte na webovej stránke)

- Reklamné cookies (slúžia pre lepšie zobrazovanie personalizovanej reklamy na našich a iných

webových stránkach, preto používame cookies tretích strán)

Poučenie o dobrovoľnosti a možnosti odvolania súhlasu: Ako dotknutá osoba nie ste povinná súhlas

udeliť. Svoj súhlas môžete u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú

adresu prevádzkovateľa dadoo@dadoo.sk.

Cookies môžu byť sprístupnené a kontrolované: spoločnosťou LIVUA s. r. o. , poskytovateľom IT

servisu a poskytovateľom webhostingu.

Ochrana osobných údajov a ich zabezpečenie pred zneužitím:

Spoločnosť LIVUA s. r. o. má vypracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a

prijala viaceré bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu osobných údajov.